Những nguyên tắc chọn dép quai hậu cho nữ nên biết

Những nguyên tắc chọn dép quai hậu cho nữ nên biết

dep-quai-hau-nu

Mặc dù dép quai hậu nữ và dép xỏ ngón có sự tương đồng với nhau nhưng thật chất hai loại dép này có rất nhiều khác biệt. Theo khảo sát về loại dép đi ở văn phòng thì dép xỏ ngón chiếm 35%, còn dép quai hậu nữ chiếm 56%.