Nấm đông cô

Nấm đông cô

245,000
  • 0 | 0 bình luận
Nem phùng

Nem phùng

120,000
  • 242 | 0 bình luận
Chả cốm mộc

Chả cốm mộc

80,000
  • 252 | 0 bình luận
Chả cá măng

Chả cá măng

150,000
  • 137 | 2 bình luận
Chả cốm

Chả cốm

80,000
  • 165 | 1 bình luận
Nem Phùng

Nem Phùng

120,000
  • 165 | 1 bình luận
Nem nướng lụi

Nem nướng lụi

10,000
  • 2145 | 2 bình luận
Chả ốc Hà Nội- Bún đậu Mơ

Chả ốc Hà Nội- Bún đậu Mơ

60,000
  • 431 | 3 bình luận
Nem tai

Nem tai

60,000
  • 34 | 9 bình luận