THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN


Với người sử dụng không đăng ký thành viên Shophay

Những người sử dụng này không cần phải khai báo các thông tin hoặc dữ kiện để nhận biết cá nhân. Thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng trang web chỉ được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ.

Với người sử dụng đã đăng ký thành viên Shophay

Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng nên đăng ký/đăng nhập làm thành viên để có khả năng sử dụng toàn bộ các tính năng ưu việt (thông báo, cảnh báo, theo dõi cửa hàng, sản phẩm, bình luận của khách hàng…) do Shophay cung cấp hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng nên cập nhật chính xác các thông tin cá nhân trong mục “Cài đặt tài khoản” để nhận được các khuyến nghị cá nhân hóa phù hợp nhất với mình. Trang web này có thể chứa đựng những lời giải thích về cách sử dụng các dữ liệu cá nhân và thông tin mà người sử dụng chuyển cho chúng tôi. Khi chuyển dữ liệu cá nhân thông qua trang web này, người sử dụng đồng ý rằng nó sẽ được chúng tôi sử dụng và chúng cam kết không chia sẻ dữ liệu này với bất kỳ bên thứ ba nào.