Nhà Hàng Miệt Vườn

61 Đào Tấn - Hanoi - Vietnam
Cá kèo nướng muối ớt
  • 2145 | 2 bình luận
Nem nướng lụi
  • 2145 | 2 bình luận
Buffet ngon rẻ
  • 13 | 7 bình luận
Chè Sài Gòn
  • 9 | 0 bình luận
Chè Sài Gòn
  • 8 | 0 bình luận