Nhà hàng Bể cá

64 Tô Hiến Thành - Hanoi - Vietnam
Bò sốt vang
  • 266 | 1 bình luận
Bánh nếp tôm thịt
  • 252 | 0 bình luận
Chả cốm mộc
  • 252 | 0 bình luận
Bò sốt vang

Bò sốt vang

140,000
  • 251 | 0 bình luận
Bánh nếp truyền thống
  • 242 | 0 bình luận