Nhà hàng Cá Minh Quân số 120 Vũ Phạm Hàm

Số 120 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy - Hanoi - Vietnam
Cá đặc biệt suất 6 người - 6 món
  • 449 | 3 bình luận
Cá đặc biệt
  • 449 | 3 bình luận
Cá tươi ngon

Cá tươi ngon

315,000
  • 418 | 1 bình luận
Cá đặc biệt
  • 237 | 0 bình luận