Nhà hàng Cuốn N Roll

Số 3 Ngõ Bà Triệu - Hanoi - Vietnam