Nhà hàng Zô Nguyễn - Nguyễn Hoàng

53 Nguyễn Hoàng - Hanoi - Vietnam