Nhà Hàng Ẩm Thực Việt - 29/1 Nguyễn Chí Thanh

Số 1 Ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh - Hanoi - Vietnam